Data

Ulica

Godz.

27 grudzień

Ustronna

15:00

28 grudzień

Szkolna od początku do przedszkola

15:00

29 grudzień

Piaskowa

15:00

30 grudzień

Sadowa i Jagodowa

15:00

2 styczeń

Łąkowa i Adameckiego

15:00

3 styczeń

Leśna i Dębowa od Leśnej do końca

15:00

4 styczeń

Nowy Dwór

15:00

5 styczeń

Szkolna od przedszkola do końca

15:00

6 styczeń

Polna od początku do p. Kasza

14:00

7 styczeń

Asnyka

10:00

8 styczeń

Dębowa od początku do Dębiny

14:00

9 styczeń

Krzywa

15:00

10 styczeń

Polna  od p. Kasza do końca

15:00

11 styczeń

Górna

15:00

12 styczeń

Lipowa

15:00

13 styczeń

Gajowa

15:00

14 styczeń

Mickiewicza

10:00

15 styczeń

Dębowa od Dębiny do Leśnej

14:00