NIEDZIELA  17.09.2023 r.

 Z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, a zatem umarliśmy, a żyje w nas Chrystus zmartwychwstały. Odtąd nie żyjemy już dla siebie, ale żyjemy dla Pana, należymy do Pana, jesteśmy Jego własnością na wieki. Chrystus bowiem umarł i powrócił do życia, aby panować nad żywymi i umarłymi i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. (>>Orędzie papieża Franciszka)
  2. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 16.00.
  3. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św.
  4. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w poniedziałek o g. 17.00.
  5. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek o g. 16.15.

Myśl tygodnia:

Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. (Rz 14, 7-9)