Zakończyła się kadencja dotychczasowej Rady Parafialnej. Dziękujemy jej członkom za ich działanie na rzecz naszej parafii.

Zgodnie z dekretem ks. bpa Romana Pindla została wyłoniona nowa Rada Parafialna. W jej skład wchodzą:

Tadeusz Prandzioch
Piotr Sierny
Jan Kłopeć
Wojciech Rygiel
Rafał Holeksa
Anna Knyps
Przemysław Grinig
Tomasz Staniek
Halina Wielądek
Adam Stęchły
 
Kadencja Rady trwa 5 lat. Nowej Radzie życzmy światła i mocy Ducha Świętego w jej posłudze w naszej parafii.