NIEDZIELA  17.10.2021 r.

 Wpatrujemy się w Jezusa i naśladujemy Go we wszystkim, inaczej bowiem nie możemy iść za Nim dokądkolwiek On idzie. Iść za Nim to zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i iść Jego śladami. On nigdy nie szukał swego, nie szukał własnej chwały, ale uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tak jak Jezus umiłował wolę Ojca ponad wszystko, tak i my miłujemy Pana bardziej niż wszystkich, a nawet więcej niż własne życie. Nie jest uczeń nad Mistrza, ale ma być jak jego Mistrz. Jesteśmy posłuszni Jezusowi we wszystkim, bo On jest naszym jedynym Mistrzem i jedynym Panem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Popołudniu zapraszam na nabożeństwo różańcowe o g. 15.00.
  2. W tygodniu nabożeństwa różańcowe będą o g. 17.00, z wyjątkiem wtorku – o g. 7.30 i soboty – o g. 17.15.
  3. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w poniedziałek o g. 19.00.
  4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek o g. 16.30.
  5. Intencje mszalne na rok przyszły można zgłaszać w poniedziałek, czwartek i piątek od g. 9.00 – 11.00 i 15.00 – 16.45, a także po mszy wieczornej.

 Myśl tygodnia:

Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. (Mk 10, 42-45)