NIEDZIELA  9.05.2021 r.

 Kto uwierzy w Chrystusa, otrzymuje dar Ducha Świętego. Duch Święty, który jest nam dany, rozlewa w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy kochać jak Chrystus, miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Ta miłość z Boga jest dowodem, że narodziliśmy się z Boga i znamy Boga. Jeśli nie miłujemy, nie znamy Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas przez to, że Syna swego posłał na świat, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie dzięki Niemu. Jego Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Gdy trwamy w Chrystusie, trwamy w Jego miłości. On wyrwał nas ze śmierci egoizmu do życia Jego miłością. Teraz jest w nas Jego radość i jest to radość doskonała.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Popołudniu zapraszam na nabożeństwo majowe o g.15.00. W tygodniu nabożeństwa majowe po mszach św.
  2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, w czasie których modlimy się o urodzaje. W te dni modlitwy o urodzaje będą przy krzyżu misyjnym po mszy św.
  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 16.00.
  4. Nowenna do MB Nieustającej pomocy w łączności z nabożeństwem majowym..
  5. Dzieci I-komunijne przyjdą na mszę św. w czwartek o g. 17.00.
  6. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  7. W miesiącu maju łączymy się z Kościołem powszechnym w modlitwie o ustanie pandemii. Lista sanktuariów, które przewodniczą w danym dniu modlitwie, a także intencji modlitwy w danym dniu znajdziemy w gablotce i na stronie parafialnej.
  8. I komunia w naszej parafii będzie w niedzielę 23 maja o g. 13.30.
  9. Spotkanie Rady Parafialnej w środę o g. 19.00.
  10. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na naszą parafię. 

Myśl tygodnia:

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (J 15, 9-10)