NIEDZIELA  19.01.2020r.

 Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Do piątku w całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszej modlitwie prośmy Boga o dar jedności wszystkich wierzących w Chrystusa.
  2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św.
  3. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 17.00.
  4. Msza św. w czwartek będzie sprawowana o g. 7.00.
  5. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na cele charytatywne (jałmużna postna).

Myśl tygodnia:

Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. (Iz 49,3) 

 Z nauczania św. Jana Pawła II

Chrześcijaństwo nie jest jedynie opinią ani zbiorem pustych słów. Chrześcijaństwo to Chrystus! Chrześcijaństwo to Osoba, to On Żywy! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany: oto chrześcijańskie powołanie. (Światowe Dni Młodzieży 2003)