Bielsko-Biała, 26 marca 2020

 W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie  i  przyjęcie  koniecznych  zasad  i  ograniczeń. Proszę  o  potrzebne  dla  nich wsparcie,  zwłaszcza  przez  modlitwę,  życzliwość  i  zrozumienie.  Księżom  i  wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej

  • Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej -aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
  • We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
  • Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
  • Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła

W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta

Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, Internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień

  • W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
  • Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
  • Liturgia Wielkiego  Tygodnia  będzie  sprawowana  według  normalnych  terminów  w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
  • Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
  • Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  • Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać  w  czasie  świątecznego  śniadania  w Niedzielę  Wielkanocną  w  Wiernych  prosimy  o  uczestnictwo  w  liturgiach  przez  środki  masowego  przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy,  odprawienia  Drogi  Krzyżowej, adoracji  krzyża  oraz  medytacji  Słowa  Bożego  w naszych domach.

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania.  Termin  zostanie  ustalony  wtedy  przez  Księdza  Proboszcza  w  porozumieniu  z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel Biskup Bielsko-Żywiecki