NIEDZIELA  26.05.2024 r.

 Narodzony z Ducha jest prowadzony przez Ducha, który tchnie, dokąd chce i tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha. Bóg nie nie dał nam ducha niewoli, lecz wyzwolił nas do wolności dzieci Bożych, bo gdzie Duch Pański, tam wolność. Tenże to Duch, który zamieszkał w naszym Duchu poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Boga. Wszystko bowiem, co należy do Chrystusa, należy również do nas.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy.
  2. Popołudniu zapraszam na nabożeństwo majowe o g. 15.00. W tygodniu nabożeństwa majowe po mszy św.
  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę i w piątek od g. 16.00.
  4. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św.
  5. W czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Procesja Bożego Ciała rozpocznie się mszą św. na posesji państwa Białończyk na ul. Gajowej o g. 8.00, następnie przejdzie ulicami Gajową i Dębową do kościoła. Zakończy się mszą św. bezpośrednio po procesji około g. 10.30. W tym dniu będzie także sprawowana msza św. o g. 12.00.
  6. Na piątek bp Roman Pindel udziela wszystkim diecezjanom, jak i wszystkim przebywającym na terenie diecezji dyspensy od postu piątkowego.
  7. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszam Róże Różańcowe na mszę św. w ich intencji o g. 7.00. Po mszy św. zmiana tajemnic różańcowych i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Wieczorem o g. 21.00 zapraszam na Apel Jasnogórski w intencji naszej Ojczyzny przy kapliczce NMP.
  8. Duszpasterskie odwiedziny chorych w sobotę od g. 8.30.
  9. W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra, patrona naszej diecezji, do Skoczowa. Początek o g. 10.30 w kościele św. Piotra i Pawła, skąd wyruszy procesja na Kaplicówkę.
  10. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na naszą parafię. Przed kościołem będzie dzisiaj zebrana ofiara na Dom Matki i Dziecka w Bielsku-Białej.

 Myśl tygodnia:

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". (Mt 28, 18b-20)