W niedzielę, 6 maja br., gościliśmy w naszej parafii relikwie „apostoła pojednania”, czyli naszego patrona – św. Jozafata Kuncewicza. Przybyły do nas bezpośrednio z kościoła garnizonowego p.w. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.

       Od 15 kwietnia relikwie św. Jozafata Kuncewicza  peregrynują po archieparchii przemysko-warszawskiej i eparchii wrocławsko-gdańskiej z okazji 325-lecia odnowienia jedności eparchii przemyskiej z kościołem kijowskim i ze Stolicą Apostolską. Na co dzień relikwiarz z dłonią świętego znajduje się w  Soborze Archikatedralnym pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu.

           

Dzięki uprzejmości i działalności apostolskiej o. Szymona Piotra Jankowskiego, OSA, duszpasterza greckokatolickiego działającego na Górnym Śląsku, mogliśmy przyłączyć się do tych obchodów. W czasie wizyty Mszę Świętą koncelebrowali proboszcz – ks. Bogdan Biel oraz o. Szymon Jankowski, ukazując wspólne elementy mszy dla obrządku rzymsko- i greckokatolickiego. W trakcie kazania ojciec Szymon podkreślił rolę naszego patrona – świętego duszochwata – jaką odegrał dla zjednoczenia Kościołów.

             Następnie odprawiono nabożeństwa ku czci św. Jozafata, zawierzono jedność Kościoła jego wstawiennictwu. Wierni ucałowali dłoń świętego w relikwiarzu i pożegnali patrona.