W Polsce niemal każda rodzina może mieć bliskich, którzy odeszli jeszcze przed narodzeniem i często nikt o nich nie pamięta. 
Dzieci, które nie mają imion, których nikt nie uznał, nie przygarnął - całkowicie wykluczone z rodziny. Dzieci nienarodzone, które nie przyszły na świat, bo im na to nie pozwolono.
Jest też wiele dzieci, które nie przyszły na świat z przyczyn naturalnych. 
Chcemy zaprosić do modlitwy, która ma pomóc ukoić ból, który nie raz pojawia
się po wielu latach.

 Oktawa przebaczenia i uzdrowienia

            W trzecią rocznicę Różańca do Granic organizatorzy ruszają z nową akcją. Tym razem będzie trwała aż osiem dni; od 1 do 8 listopada. Ale to nie jedyne różnice.

            W tym roku nie idziemy na granice, ale będziemy modlić się nad grobami naszych bliskich, będziemy prosić o przebaczanie wszystkie dzieci nienarodzone, które zostały zabite na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Dzieciom, które odeszły naturalnie, będziemy dziękować za ich obecność. Wszystkich nienarodzonych będziemy prosić o wstawiennictwo.

            W ten sposób wszystkie polskie rodziny, będą mogły przyjąć do siebie dzieci nienarodzone, a one będą mogły wreszcie poczuć, że są członkami naszych rodzin - synami, córkami, braćmi, siostrami lub kuzynami. I że są traktowane jak inne dzieci: jako osoby, istoty ludzkie - to tak, jakby nadać im po latach obywatelstwo. Pragniemy głośno wołać o ich wstawiennictwo przed Bogiem Ojcem.

            Zachęcamy też, aby ofiarować odpust zupełny za dusze, które cierpią w czyśćcu z powodu grzechów przeciw życiu.

            Specjalnie na to wydarzenie zostanie ułożona modlitwa, w której będzie zawarte wołanie do Boga Ojca, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin.

Po odmówieniu modlitwy na cmentarzu, 1 listopada,  organizatorzy zachęcają do zapalenia poświęconego znicza.

            Do udziału w wydarzeniu zaproszone też są wszystkie polskie parafie, a także kościoły polonijne. Każda parafia może stać się punktem modlitwy, w którym przez 7 dni – od 2 do 8 listopada, będzie trwała codzienna modlitwa pokutna

            Jaką konkretnie formę przyjmie Różaniec do Granic, naprawdę zależy od nas wszystkich.

            Musimy również mieć na uwadze obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

Zwracamy się z ogromną prośbą, aby respektować zarządzenia władz i zachować wszelką ostrożność. Chcemy z całą mocą podkreślić, że gdziekolwiek będzie można nam przebywać w tych dniach, nasza szczera modlitwa z głębi serca na pewno zostanie przyjęta!

            Mamy też w sercu osoby cierpiące, przykute do łóżka, uzależnione od decyzji innych, wykluczone. I Wy możecie przeżyć Różaniec do Granic Nieba tak samo głęboko jak inni. Wiemy jak wielką wartość w oczach Boga ma Wasza modlitwa.

Zapraszamy Was i potrzebujemy Was.

Duchowe owoce

            Różaniec do Granic Nieba to wydarzenie, które może mieć ogromny wpływ na Polskę i polskie rodziny, wierzymy, że rezultatem tej wielkiej modlitwy Polaków będzie wzmocnienie nadziei, pojednanie i uzdrowienie. Przyjęcie pokoju Bożego w życiu pojedynczych osób, rodzin i całego społeczeństwa.

Od naszej wspólnej modlitwy zależy przyszłość naszego kraju.

 

Różaniec do Granic Nieba jest apelem skierowanym do wszystkich Polaków:

„Weź udział w wielkiej modlitwie i przyjmij dziecko nienarodzone do rodziny.”

 To duchowy program, który składa się z dwóch różnych elementów: 1. dla parafii oraz 2. dla osób indywidualnych i rodzin. 

  1. W kościołach, które zdecydują się dołączyć do akcji, przez całą Oktawę Wszystkich Świętych będzie się odbywało nabożeństwo pokutne.

 Jego charakter będzie zależał od indywidualnego rozeznania Księdza Proboszcza. My proponujemy odmawianie różańca, od jednej do czterech części dziennie, ale można też dodać np. Adorację, katechezę, dodatkową modlitwę, zaprosić Parafian na Eucharystię.

Każdego dnia odmawiana też będzie modlitwa pokutna, która powstała specjalnie na to wydarzenie.

Wspólną intencją nabożeństw w całej Polsce będzie prośba o uleczenie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych – tych nieprzyjętych i tych, które nie mogły się narodzić z powodów naturalnych;  oraz przebłaganie za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane. Ta modlitwa może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju. 

  1. Oprócz tego każdy (indywidualnie lub rodzinnie) będzie zaproszony, by udać się na grób rodzinny i odmówić tam specjalną modlitwę (lub uczynić to w innym wybranym przez siebie miejscu, np. w domu).

W modlitwie będziemy wołać do Boga, by śmierć nie miała już dostępu do naszej rodziny; oraz prosić dzieci nienarodzone o wybaczenie i modlitwę za nas.

Modlitwa będzie aktem świadomego włączenia dzieci nienarodzonych do wspólnoty rodzinnej. Tych, którym nie było dane przyjść na świat w całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia.

Tak przedstawiają się główne cele i program Różańca do Granic Nieba.

 

Dlaczego jeszcze raz Różaniec Do Granic?

 Co roku, w Uroczystość Wszystkich Świętych, polskie cmentarze żarzą się milionami zniczy. Pamiętamy o bliskich zmarłych. Oddajemy cześć poległym na wojnach i w czasie powstań. Mogiły toną w kwiatach i zniczach.
 Ale mamy też bliskich, o których mało kto pamięta. Nie mają imion, nikt ich nie włączył do rodziny. To ci, wszyscy którym nie pozwolono się narodzić.
Dzieci. Ludzie. Miliony dusz, na marginesie naszych wspomnień, bo często są z pamięci wypierani. Czy można być bardziej wykluczonym?
 W tym roku, przez ręce Maryi, chcemy ich przyjąć, przytulić, przygarnąć, może nawet nadać imię. Będziemy prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie pozwolono się narodzić. 
Ponadto zwrócimy się do wszystkich dzieci nienarodzonych, także tych zmarłych w sposób naturalny lub zmarłych tuż po porodzie, z prośbą o wstawiennictwo, za nami u Boga.
 W tym szczególnie trudnym dla nas czasie potrzeba nam wszystkim jedności i wiary, oraz wspólnej modlitwy do Boga Ojca. Teraz wyjątkowo odczuwamy własną słabość, potrzebujemy wspólnego wołania o Miłosierdzie, o Miłość, która jest silniejsza niż śmierć. 
Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.
Różaniec Do Granic Nieba jest owocem współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Głównym jego założeniem jest: wspólne działanie środowisk chrześcijańskich, którym leżą na sercu sprawy zadośćuczynienia za błędy przeszłości.

 Różaniec Do Granic Nieba ma być owocem działania całego Kościoła w miłości i jedności.

 Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=kaFI6uGVwC0

https://www.youtube.com/watch?v=P9xrZh8TTqc

https://www.youtube.com/watch?v=SpJkGw45EI4

https://www.youtube.com/watch?v=6FQmm4mS4jQ

https://www.youtube.com/watch?v=2xzomenZWgI

https://www.youtube.com/watch?v=QXZ3nIYSDrk

 

Plan modlitwy w parafii:

16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwy przebłagalne, różaniec święty (w sobotę o g. 17.00)

17.00 - msza św. (w sobotę o g. 18.00)

 

 

Przebieg modlitwy:

[starajmy się zachować kolejność]

Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś
Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także
za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego
błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.
Niestety my, grzesznicy, często nie potrafmy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy
ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej
dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków
dziecko poczęte, które jest przejawem obftości Twojego miłosierdzia dla rodziców,
krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek
sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o
łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.
Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te
dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem.
Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru
jedności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych
rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,
przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.
Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o
modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego
Stwórcy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części