W sobotę 17.09.2022 organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Rozpoczęcie o godzinie 10:00 Drogą Krzyżową (od stacji „U Piłata”).

O godzinie 12:30 Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa przy ołtarzu polowym połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

Po Mszy świętej koncert uwielbienia.

O godzinie 15:00 Nabożeństwo oddania rodzin pod opiekę Matki Bożej.

W czasie Mszy Świętej będzie możliwość złożenia Daru Ołtarza na potrzeby Caritas Diecezjalnej i Duszpasterstwa Rodzin. W tym roku będzie przeznaczony na wsparcie dla Funduszu Obrony Życia.

Fundusz Obrony Życia to program pomocowy Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Adresatami pomocy udzielanej przez Fundusz są: osoby niepełnosprawne, osoby chore, ubogie, starsze, kobiety spodziewające się narodzin dziecka, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.