Data

Ulica

Godz.

3 styczeń

Łąkowa i Adameckiego

15:00

4 styczeń

Leśna i Dębowa od Leśnej do końca

15:00

5 styczeń

Sadowa

15:00

6 styczeń

Polna od początku do p. Kasza

14:00

7 styczeń

Nowy Dwór

15:00

8 styczeń

Asnyka

10:00

9 styczeń

Dębowa od początku do Dębiny

14:00

10 styczeń

Krzywa

15:00

11 styczeń

Polna  od p. Kasza do końca

15:00

12 styczeń

Górna

15:00

13 styczeń

Lipowa

15:00

14 styczeń

Gajowa

15:00

15 styczeń

Mickiewicza

10:00

16 styczeń

Dębowa od Dębiny do Leśnej

14:00

17 styczeń

Piaskowa

15:00

18 styczeń

 

 

19 styczeń

Jagodowa

15:00

20 styczeń

 

 

21 styczeń

 

 

22 styczeń

Szkolna

10:00

23 styczeń

Ustronna

14:00