NIEDZIELA  9.01.2022 r.

 Do Królestwa Bożego wejdą narodzeni na nowo, narodzeni z wody i z Ducha, ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Wejdą ludzie zbawieni nie ze względu na swoje dobre uczynki, lecz zbawieni z łaski i miłosierdzia Boga, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego otrzymali ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Obchodzimy dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego. Święto to kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
  2. Zapraszam na II parafialne spotkanie w ramach drogi synodalnej w poniedziałek o g. 18.15. Spotkanie rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu.
  3. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św.
  4. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 16.00.
  5. W czwartek zapraszam na mszę św. o g. 19.30 sprawowaną ku czci św. Jana Pawła II. Msza św. będzie sprawowana w intencji naszej Ojczyzny i parafii, i we wszystkich intencjach, które pragniemy zawierzyć Bogu przez orędownictwo Jana Pawła II. Po mszy św. nabożeństwo do św. Jana Pawła i błogosławieństwo jego relikwiami.
  6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na naszą parafię. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele charytatywne (jałmużna postna).
  7. Trwają odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Plan odwiedzin znajdziemy w gablotce i na stronie parafialnej: >>aktualności.

Myśl tygodnia:

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. (Tt 2, 11-14)