NIEDZIELA  10.10.2021 r.

 Słowo Boże jest żywe i pełne mocy, w nim jest duch i jest życie. Kto kocha Słowo Boże i żyje nim, ten wybrał najlepszą cząstkę, której nigdy nie utraci. Wszystko bowiem przeminie, niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże trwa na wieki. W nim jest mądrość prowadząca do zbawienia, jest moc przemienienia i obfite życie w Duchu. Cóż nam pomoże, choćbyśmy cały świat zdobyli, a nie mieli Słowa Bożego w sercu swoim?

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Obchodzimy dzisiaj XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”.
  2. Popołudniu zapraszam na nabożeństwo różańcowe o g. 15.00.
  3. W tygodniu nabożeństwa różańcowe będą o g. 17.00, z wyjątkiem wtorku – o g. 7.30 i soboty – o g. 17.15.
  4. W środę zapraszam na mszę św. o g. 19.30 sprawowaną ku czci św. Jana Pawła II. Msza św. będzie sprawowana w intencji naszej parafii i we wszystkich intencjach, które pragniemy zawierzyć Bogu przez orędownictwo św. Jana Pawła II. Intencje te można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii. Po mszy św. nabożeństwo do św. Jana Pawła i uczczenie jego relikwii. Przed mszą wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 18.15 i różaniec o g. 18.45 połączony z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  5. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień kiedy czcimy Boga bogatego w miłosierdzie. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w łączności z nabożeństwem różańcowym.
  6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w poniedziałek o g. 19.00.
  7. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek o g. 16.30.
  8. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę na naszą parafię. Przed kościołem będą zebrane ofiary na fundusz stypendialny Fundacji Działo Nowego Tysiąclecia.
  9. Intencje mszalne na rok przyszły można zgłaszać w poniedziałek i piątek od g. 9.00 – 10.00 i po mszy wieczornej. W tym tygodniu zgłaszamy tylko intencje za żyjących.

Myśl tygodnia:

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym". (Mk 10, 29-30)