NIEDZIELA  10.01.2021 r.

Jezus rzekł: Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Rzekł również: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa - zostali zanurzeni w Jego śmierć, razem z Nim pogrzebani i wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jako odrodzeni przez wiarę i chrzest - umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Piotr napisał: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św.
 2. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 16.00.
 3. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień kiedy czcimy Boga bogatego w miłosierdzie. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o g. 16.30.
 4. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na naszą parafię. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele charytatywne (jałmużna postna).
 5. Ponieważ ze względu na pandemię nie ma odwiedzin duszpasterskich, zapraszam na msze św. w intencji rodzin, by wyprosić błogosławieństwo dla naszych domów na rozpoczęty już rok 2021. Na mszę św. przynieśmy ze sobą wodę, która zostanie poświęcona na pokropienie naszych domów. Można także indywidualnie umówić odwiedziny kolędowe.

Porządek mszy kolędowych (będą sprawowane o g. 18.00):

 • 11.01. – ul. Asnyka, Nowy Dwór, Sadowa i Jagodowa,
 • 12.01. – ul. Mickiewicza i Ustronna,
 • 14.01. – ul. Dębowa,
 • 15,01. – ul. Szkolna i Lipowa,
 • 18.01. – ul. Polna,
 • 21.01. – ul. Piaskowa, górna, Gajowa, Łąkowa, Adameckiego i Krzywa.

Myśl tygodnia:

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. (1 J 5,2-4)