NIEDZIELA  3.01.2021.

 Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. Słowo stało się ciałem i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. W Nim Ojciec wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata. W Nim zostaliśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem z nieba. Chrystus, który jest w łonie Ojca, objawił Go nam i zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim szczęściem. Ojciec Chwały przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W środę przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. w tym dniu będą sprawowane w porządku niedzielnym. W modlitwie pamiętamy o naszym biskupie Romanie, który obchodzi szóstą rocznicę święceń biskupich.
 2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św. o g. 12.00.
 3. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w piątek od g. 16.00.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po mszy św. nabożeństwo w intencji powołań.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
 6. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na naszą parafię. Kolekta w Uroczystość Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na cele misyjne. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne.

Odwiedziny Duszpasterskie:

2.01.2021 godz. 15.00

 1. Ustronna 5 
 2. Ustronna 18A 
 3. Ustronna 5A 

 3.01. 2021 godz. 15.00

 1. Gajowa 1
 2. Gajowa 3 
 3. Gajowa 5 
 4. Gajowa 13C 
 5. Gajowa 15 
 6. Gajowa 4 

 4.01.2021 godz. 15.00

 1. Górna 9A 
 2. Łąkowa 6 

 5.01.2021 godz. 16.00

 1. Szkolna 2 
 2. Szkolna 11 
 3. Szkolna 26 
 4. Szkolna 38 
 5. Szkolna 40 
 6. Szkolna 22

 6.01.2021 godz. 15.00

 1. Leśna 2 
 2. Dębowa 18 
 3. Dębowa 15D 
 4. Dębowa 9 
 5. Dębowa 2C

 7.01.2021 godz. 18.00

 1. Górna 3 
 2. Asnyka 22 
 3. Asnyka 53A 

 8.01.2021 godz. 18.00

 1. Nowy Dwór 18 
 2. Mickiewicza 23 
 3. Polna 13 

 9.01.2021 godz. 14.00

 1. Leśna 5 
 2. Lipowa 1 
 3. Piaskowa 2 
 4. Piaskowa 2A 
 5. Piaskowa 6A
 6. Piaskowa 6