NIEDZIELA  18.10.2020 r.

 Idąc za Jezusem, naśladując Go, będziemy tak jak On śledzeni, szykanowani, prześladowani, odrzucani... Ale wtedy mamy radować się i weselić, bo nasza nagroda wielka jest w niebie. Wierzący w Pana, bez względu na cenę kierują się prawdą, która jest w Nim i nie oglądają się na człowieka, bo w Chrystusie nie znamy już nikogo według ciała i na nikim nam nie zależy. Oddajemy światu to, co należy do życia na tym świecie, a jako własność Chrystusa, oddajemy Bogu to, co należy do Boga.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Popołudniu zapraszam na nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00. W tygodniu zapraszam na różaniec o g. 17.30, z wyjątkiem wtorku – o g. 7.30.
  2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z nabożeństwem różańcowym.
  3. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 17.00.
  4. Spotkania młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I komunii św. są ze względu na sytuację pandemiczną zawieszone do odwołania.
  5. W związku z sytuacją pandemiczną, zgodnie z obowiązującymi rygorami, w naszym kościele może uczestniczyć w czasie nabożeństw 45 osób. Obowiązkowe jest noszenie maseczek, zasłanianie nimi ust i nosa, a także zachowanie bezpiecznego dystansu.
  6. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne.
  7. Od dzisiejszej niedzieli będzie sprawowana dodatkowa msza św. o g. 12.00.

Myśl tygodnia:

 Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. (Iz 45,5)