NIEDZIELA  11.10.2020 r.

 Oto nasz Bóg, oto nasz Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność... On jest naszym pasterzem i niczego nam nie brakuje - w Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i wielkiego zbawienia. Nasz Bóg według swego bogactwa zaspokaja wspaniale w Chrystusie każdą naszą potrzebę. W Chrystusie zaprosił nas na ucztę weselną: Królestwo Boże jest w nas i pośród nas - to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Wiara w Chrystusa wprowadza do wiecznego Królestwa Ojca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Obchodzimy dzisiaj w Kościele w Polsce XX Dzień Papieski. Hasłem tego dnia są słowa Totus Tuus.
  2. Popołudniu zapraszam na nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00. W tygodniu zapraszam na różaniec o g. 17.30, z wyjątkiem wtorku – o g. 7.30.
  3. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z nabożeństwem różańcowym.
  4. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 17.00.
  5. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień w który w szczególny sposób oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w łączności z nabożeństwem różańcowym.
  6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania: kl. VIII SP w poniedziałek o g. 19.00, kl. I ponadpodstawowe w piątek o g. 19.00.
  7. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I komunii św. w czwartek o g. 17.00.
  8. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę na naszą parafię. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne, a przed kościołem będzie zebrana ofiara na Fundusz Stypendialny Działa Nowego Tysiąclecia.

Myśl tygodnia:

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! (Iz 25,9)

 

Papieskie "Totus Tuus"

Komentarz Ojca Świętego Benedykta XVI

Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie  beatyfikacji swego poprzednika przypomniał znaczenie słów "totus Tuus" i dał do nich swój komentarz. Ukazał, jak wielka treść kryje się za tymi słowami. Przywołują one całą naukę Soboru Watykańskiego II, a przede wszystkim centralną tajemnicą zbawienia, jaką była śmierć Jezusa na krzyżu. Papież przypomniał również, że inspiracją do wyboru takiego motta życia była dla Karola Wojtyły myśl św. Ludwika Grignion de Montfort. Oto odnośny fragment papieskiej homilii:

"Wszyscy członkowie Ludu Bożego – biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, zakonnicy, zakonnice – jesteśmy w drodze ku ojczyźnie niebieskiej, gdzie nas poprzedziła Dziewica Maryja, złączona w szczególny i doskonały sposób z tajemnicą Chrystusa i Kościoła.

Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II, i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako obraz i wzór świętości dla każdego chrześcijanina i całego Kościoła.

Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości, a następnie zachowywał i pogłębiał przez całe życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego Matką u boku. Obraz ten, znajdujący się w ewangelii Jana, został ujęty w biskupim, a potem papieskim herbie Karola Wojtyły: złoty krzyż, litera M po prawej stronie u dołu, i zawołanie Totus Tuus, które odpowiada słynnemu zdaniu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, w którym Karol Wojtyła odnalazł podstawową zasadę swego życia: „Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Cały jestem twój i wszystko, co moje, Twoim jest. Odnajduję Cię we wszelkim moim dobru. Daj mi Twe serce o Maryjo”.