NIEDZIELA  22.03.2020.

 Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg widzi w ciemności, bo sam jest Światłem. W końcu Bóg przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla Światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Msze św. są sprawowane według zwykłego porządku. Proszę, by uczestniczyły w nich tylko te osoby, które mają zamówioną intencję. W czasie mszy św. w kościele może przebywać nie więcej jak 50 osób.
  2. W niedzielę pomiędzy mszami i potem do g. 15.00 jest możliwość przyjęcia komunii św. poza mszą św. Wystarczy zgłosić się na probostwo.
  3. Możliwość spowiedzi jest pół godziny przed mszą św. i po mszy św. W pozostałym czasie można w każdej chwili wezwać księdza.
  4. W dalszym ciągu odwołane są pozostałe nabożeństwa i spotkania formacyjne.
  5. W ciągu dnia kościół pozostaje otwarty. Zachęcam do indywidualnej modlitwy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
  6. Zachęcam do łączenia się w modlitwie o g. 20.30. Niech ta modlitwa odmawiana w naszych domach jednoczy nas w wołaniu do Boga o zatrzymanie epidemii koronawirusa i prośbie, by ustrzegł nas od zarażenia, a także by umacniał nas wszystkich w tym trudnym czasie.
  7. Został wstrzymany kolportaż Gościa Niedzielnego. Jest możliwość czytania go w wersji elektronicznej. Redakcja informuje:
Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”,
informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi -  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.
Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.
 Redakcja „Gościa Niedzielnego”
 
Myśl tygodnia:
Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. (Ef 5, 8)