NIEDZIELA  17.09.2017r.

 „Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twego miłosierdzia” – prosimy Boga w dniu, gdy Jego słowo stawia nam trudny wymóg przebaczenia braciom. Niepojęty dla wielu sens rezygnacji z dochodzenia swego staje się jasny, gdy praktykując ją, widzimy jej owoce w naszym życiu. Traktując słowo Boże tylko jako piękną teorię, wybieramy zwykle łatwiejszą drogę, ale niszczy nas złość i poczucie krzywdy. Angażując się całym sercem w wypełnianie słowa, doświadczamy Bożego uzdrowienia i pokoju.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w środę i piątek od g. 17.00.
  2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po mszy św.
  3. Dzieci zapraszam na mszę szkolną w czwartek o g. 18.00.
  4. Młodzieży kl. III gimnazjalnych zapraszam na mszę św. i spotkanie przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania w poniedziałek o g. 18.00.
  5. Dzieci kl. III SP zapraszam na spotkanie w czwartek o g. 17.15.
  6. Próba scholi w sobotę o g. 10.00.
  7. Przed kościołem będzie zebrana ofiara na wsparcie Diecezjalnego Radia Anioł Beskidów. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
  8. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii o. Józefa Chlebka OMI. Wygłosi on słowo Boże i będzie rozprowadzał kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc misjonarzom.
  9. W dniu 7 października w naszej Ojczyźnie trwać będzie wielka modlitwa w intencji naszej Ojczyzny, świata, naszych rodzin i nas samych. Informacje na jej temat znajdziemy na stronie www.rozaniecdogranic.pl, gdzie można zgłaszać swój udział w tym wydarzeniu, a także na naszej stronie parafialnej w zakładce aktualności. Zaplanujmy już dzisiaj swój czas, by wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu modlitewnym.